TẠM

T Ạ M


cuộc đời  sống tạm  tìm vui

ta yêu ta cưới ta bùi  ngùi em

em là  một  tuyệt  trần tiên

còn ta láu  cá  bước lên  thánh  đường

khi ta  cúi  xuống  bình  thường

mừng  em  sinh hạ  con đường gian  lao

tình  yêu  chẳng  đến  nỗi  nào

trăm  năm  một  cái vái  chào  thiêng  liêng