G I À N T H I Ê U

G I À N    T H I Ê U1

Tôi đâu   cần mua bán thứ sắc màu

Đen đỏ xó chợ đời ô uế

Đồng lương cuối tôi dồn mua chán ngán

Em lã mình oằn xiết cháy trơ thân

2

Em bốc cháy như cánh rừng gặp lữa

Trời mù hoang rồi đất cũng hoang

Bao bể cả suối sông không kịp nữa

Và hồn tôi khô khát đã tro tàn 


 giot suong
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','q5b98vpvia9t9ucjtfs5rckvj5','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-18 11:19:48','/a123781/g-i-a-n-t-h-i-e-u.html')