ĐANG ĐI

 

Đang đi cho hết cuộc vui

 

Bỗng dưng khựng lại thùi lui một mình

 

Cuộc đời còn quá chông chênh

 

Hình đi bóng ở ngoảnh nhìn lệ khô

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','vkhalik9ibnresd8gnntatsor1','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 07:42:38','/a248478/dang-di.html')