ĐANG ĐI

 

Đang đi cho hết cuộc vui

 

Bỗng dưng khựng lại thùi lui một mình

 

Cuộc đời còn quá chông chênh

 

Hình đi bóng ở ngoảnh nhìn lệ khô