TIẾNG NỔ VÀ LỤT MIỀN TRUNG


 
TIẾNG NỔ VÀ LỤT MIỀN TRUNG
 
 
Đại lễ Thăng Long thôi đỏ chói
Lũ lụt miền Trung đang trắng trời
Pháo hoa đã nổ tan thây sớm
Nặng nề rốn lũ khóc mưa rơi.
 
Ngàn năm giờ lọt mùa khốn khổ
Đất nước nghèo dân sung sướng chi
Vẽ vời kịch bản cho ai diễn
Hết lũ có còn nhà để về.
 
Dự báo mưa to quên lũ lớn
Dự báo ngàn năm quên triệu người
Trời cao sai cụ rùa dâng kiếm
Sao bằng thuyền ván vớt người trôi 
 
Yêu nước yêu dân như Nguyễn Trãi
Nghiệp thành mang lấy án tru di
Xưa nay một tích tuồng danh lợi
Ngàn năm để lại nổi vui gì.
 
 
07/10/1010 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','ubqvqu1t8eb15ffps45fi12lg4','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 07:18:57','/a260650/tieng-no-va-lut-mien-trung.html')