XÁC THƠ

 

 

 

 

X Á C    T H Ơ

 

 

 

Ngồi buồn

 

Cắn móng chân mình

 

Lim dim con mắt

 

Giật mình

 

Nhai thơ

 

Bây giờ không chỉ là mơ

 

Những câu thơ cũ xác xơ nhai mình

 

 

11-1-2011

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','f6nshv3p13fljtde49vc7vp4l6','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 07:42:31','/a273811/xac-tho.html')