Chiến tranh không nói lời cảm ơn

 TẾT KHÔNG LỜI

 

 

 

                        Chiến tranh không nói lời cảm ơn

                        Bên kia chiến hào và bên này chiến hào

                        Ghìm chặt súng

                        Mơ hoa đào và mơ hoa mai

                        Hai thây người rụng

                        Họ không sống để cám ơn đời

                        Nửa thế kỉ qua rồi

                        Lời cảm ơn chưa tới

                        Cả hai đều không có nấm mồ

                        Bên kia có người đi tìm mà không thấy

                        Bên này không người đi tìm

                               mà tìm thấy cũng không ai cảm ơn

 

 

                       Ác nghiệt thay

                       Hai người mẹ lại chung dòng máu

                       Con họ chết non mẹ già còn sống đợi chờ

                       Cuộc đời vô tư lự nhởn nhơ

                       Lũ trẻ con bi bô điều hơn lẽ thiệt

                       Hai bà mẹ dựa lưng nhau rưng rưng nhìn Tết

                       Không có nấm mồ để biết cỏ héo hay tươi.

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','mipac7cj871bh8tkg93pcsqf95','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 07:19:00','/a277628/chien-tranh-khong-noi-loi-cam-on.html')