ANH VŨ

alt

Tưởng nhớ Anh Nguyễn Thanh Nghệ
Hội VHNT Bình Thuận

 A N H    V Ũ

Ô kìa một chiếc lá rơi


Lượn qua lầu nước về nơi hạc vàngÔ kìa một chiếc đò ngang


Chở nhầm hạt bụi Mường giang xuân vềÔ kìa anh vũ kêu khuya


Đồi dương Mũi né đầm đìa trăng trôi28/4/201
1

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','gegm73h9nrlsje95s38k29d9i2','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 07:44:42','/a297821/anh-vu.html')