PHAN THIẾT THU


P H A N   T H I Ế T    T H U


Thu về Phan thiết
Bỗng dưng
Buồn
Không buồn lạ
Chỉ rưng rưng buồn
Một đàn bướm trắng cổng trường
Dắt ta đến giữa đoạn đường thì tan

Thu về Phan Thiết
Đò ngang
Chở không đầy nắng
Võ vàng mắt trông
Lối về như có như không
Lời ai bày tỏ chợt gần chợt xa
Nở nào hờn trách cỏ hoa
Mùa thu hãy để mình ta ngậm ngùi

Như là mưa nắng mặc đời
Thu về Phan thiết ai người nghìn thu


ntt

Gửi SONG!!!

Một bài lục bát rất hay về mùa Thu một cảnh sắc rất mộng mơ của Phan Thiết và một cõi rất riêng của một người - Tất cả đã hòa quyện thật nhẹ nhàng...
Tôi rất mong luôn được ghé thăm căn nhà này và cũng rất mong luôn được thưởng thức những bài thơ như thế này!