BÀI THƠ SẼ...


 

BÀI  THƠ  SẼ  VIẾT


Sắp đến lúc người ta làm những bài thơ vệ sinh
Mọi cái cao cả đều không còn là mốt
Ăn  uống đã  ngán
Tình  dục  cũng  nhàm
Vệ sinh là đề tài thế chỗ
Thiên nhiên nhất
Trần trụi nhất
Cả đàn ông và đàn bà
Tuốt tuột

Sắp đến lúc
Người ta thi đua  làm những bài thơ vệ sinh
Mọi cái cao cả ngàn đời ai không chắc sẽ không thành tãdami

Hu hu hu

Sao mình để trôi mất một bài thơ hay vậy ta... Huhuhu. Thứ logic này quá hợp lý!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6367','mqf6td9g3ji6vfsaanoqd0ghd2','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 07:18:11','/a79922/bai-tho-se.html')