THƠ --- CỬA CHỢ

   CỬA   CHỢ

Nơi cửa chợ đời nhộn nhịp đẩy xô

Em xếp vội mộng mơ vào sọt trứng

Rồi luôn miệng nhắc khách hàng

nhẹ tay cẩn  thận

Dưới  đáy  sọt  đời mơ mộng  mãi  co  ro
.